نرم افزارهای مناسب برای طراحی در چاپ کارتن
چهارشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۳
0 نظر
523 بازدید

انتخاب نرم افزار مناسب یا ترکیبی از چند نرم افزار، در ابتدای کار پیش از چاپ اهمیت بسزایی دارد.
از نظر مدیر یک شرکت که تخصص اصلی او تهیه پلیت و تفکیک رنگ برای کار فلکسو است، بهترین نرم افزارهای پیش از چاپ فلسکو را میتوان نرم افزارهای زیر معرفی کرد.
* ترکیبی از ماکرومد یا فری هندوادوبی فتوشاپ.
* ترکیبی از کوارک اکسپرس و فتوشاپ ، فری هندوایلاستریتور .
* ترکیبی از ایلاستریتور و فتوشاپ.
در مرحله طراحی توجه به نکات زیر در بالا بردن کیفیت چاپ در کارتن موثر می باشد.
باید کلیه متنها و تصاویر از حجم یکسانی برخوردار باشند تا در تفکیک دچار افت کیفیت نباشیم.
- متن نباید خیلی ریز باشد زیرا در چاپ موجب پرشدگی می شود.
- متن نباید به صورت خیلی نزدیک حروف چینی شود و حداقل فاصله بین حروف 1.5 mm باشد.
- با توجه به خطوط ظریف ضروری است تا بیش از اندازه نازک نشود.
برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خطهای توپر(positive rule ) نباید کمتر از 0.15 mm باشد.
برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خطهای تو خالی (reverse rule ) نباید کمتر از 0.2 mm باشد.
- باید توجه داشت تلرانس چاپ در کارهای چند رنگ و بخصوص هافتون در حدود 0.4 mm می باشد که باید در اندازه ی ترامها و یا خطوط دقت کرد.
باز تابش ترامهای ارژینال باید به صورت واضح و ضفاف کپی شود و کاهش طول، که بخاطر کشیدگی چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است، بهتر است در صورت امکان قبل از چاپ و تولید نگاتیو انجام شود و طرح مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی از یک سمت کوچک شود و برای مراحل بعدی ارسال گردد.
- خطوط دور کاور بهتر است به اندازه های کافی پهن باشند و با رنگهای کناری هم پوشانی داشته باشند تا در صورت بازی در چاپ این عدم انطباق پوشیده شود (که به تکنیک Traping می گویند.)
- خطوط برش، علامتهای انطباق روی ورقه شفاف جهت مونتاژ علامت گذاری شوند که هنگام چسباندن کلیشه دارای اهمیت زیادی می باشد.
-اگر در طرحی دارای اشکال می باشید و رنگ بندی آن تیره و روشن می باشند حتما از تکنیک over print استفاده شود ( over print تکنیکی است که در آن شکل تیره بزرگتر از شکل روشن می باشد تا در صورت بازی چاپ لبه های کار روشن بر روی لبه های کار تیره رو دو تلرانس چاپ را بپوشاند. )
- زوایای رنگهای تفکیکی در کارهای هافتون.
در چاپ کارتن مقدار زوایای رنگهای مختلف به شرح زیر می باشد:
Yellow =82.5◦
Magenta = 67.5◦
Cyan = 7.5 ◦
Black = 37.5◦
باید دقت داشت در صورت بکار نبردن صحیح زوایای بالا در ایجاد تصویر شاهد پیچازی خواهیم بود (هرگاه زوایای چاپ به درستی انتخاب نشوند ترامها به صورت نامنظم در کنار هم چیده می شود که باعث پایین آمدن کیفیت تصویر می شود که به آن پیچازی یا موری می گویند.)

منبع : http://cartoninfo.com

 

 

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر