ابزار تبلیغاتی
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
0 نظر
436 بازدید

ابزارهای تبلیغ بر دو گونه اند

1 ـ ابزارهای اصلی (مستقیم)

منظور وسایلی است که در طول تاریخ انسان ها برای انتقال مفاهیم درونی خود، بدون هیچ واسطه ای به وسیله ی آن ها با هم ارتباط برقرار کرده اند و همیشه به عنوان ابزارهای اصلی ارتباطی آنان بشمار می روند و این ابزارها عبارتند از:

الف ـ زبان    ب ـ قلم    ج ـ تصویر

منظور از تصویر هر چیز دیداری است و شامل زبان اشاره و علامت های رمزی نشانه های طبیعی و مجسمه و سنگ نوشته ها نیز می شود و ما به علّت اهمّیّت «نوشتار» این بخش را مستقلاً آورده ایم و الاّ زیر مجموعه پیام های دیگری است.

قالب های تبلیغی

قالب های تبلیغی صورت های مختلفی از کارهای تبلیغی است که به کمک آن ها پیام را به مخاطب می رسانیم.

به عنوان مثال اگر پیام ما «ایثار» باشد، می توانیم آن را با زبان، قلم یا تصویر به مخاطب برسانیم. قالب هایی که انتخاب می کنیم، می تواند متنوع باشد.

اگر زبان ابزار ماست، می توانیم مفهوم «ایثار» را در قالب «خطابه»، «قصه» و ... بیان کنیم.

اگر ابزار ما قلم است می توانیم در این باره قالب «شعر»، «مقاله» و ... برگزینیم.

بنابراین قالب های تبلیغی را به سه دسته گفتاری، نوشتاری، دیداری که گاهی به صورت ساده و گاهی مرکب به کار می روند تقسیم بندی می کنیم.

قالب های گفتاری عبارتند از:

الف ـ خطابه    ب ـ قصه    ج ـ مناظره    د ـ پرسش و پاسخ (مسابقه)    هـ ـ روضه خوانی    و ـ مداحی

ز ـ گویندگی و... .

قالب های نوشتاری عبارتند از:

الف ـ مقاله    ب ـ نثر ادبی    ج ـ شعر     د ـ قصه و رمان     هـ ـ فیلم نامه و نمایشنامه    و ـ کتاب     ز ـ طنز

ح ـ ترجمه     ط ـ ادبیات کودک و نوجوان و...     ی ـ مطبوعات     کـ ـ نقد کتاب و ... .

قالب های دیداری عبارتند از:

الف ـ نقاشی     ب ـ عکس      ج ـ فیلم      د ـ مجسمه و صنایع دستی     هـ ـ بازیگری     و ـ خط    ز ـ گرافیک

ح ـ کاشی کاری (معماری بر اساس مفاهیم)     ط ـ ماکت سازی     ی ـ نشانه گذاری و علامت های قراردادی

کـ ـ کاریکاتور

قالب های دیداری را می توانیم به ساکن و متحرک نیز تقسیم کنیم.

ساکن مانند: نقاشی، اسلاید و مجسمه و متحرک مانند: نمایش پانتومیم و فیلم های صامت.

قالب های ترکیبی

چنانچه می دانیم، ابزارهای اصلی گاهی به صورت فردی برای رساندن پیام به کار گرفته می شوند. مانند این که کسی مطلبی می نویسد و یا سخنی می گوید. گاهی ابزارهای اصلی در کنار هم قرار می گیرند و به صورت ترکیبی پیامی را می رسانند که تأثیر گذاری آن ها در این صورت بیشتر خواهد بود زیرا در هنگام ارتباط با دیگران و تبلیغ هرچه بتوانیم، تعداد بیشتری از حواس او را جذب کنیم، پیام ما تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.

بنابراین ترکیب ابزارهای اصلی سه صورت پیدا می کند.

الف ـ زبان + قلم + تصویر؛ مانند: پیام های بازرگانی و تبلیغاتی و...

ب ـ زبان + تصویر؛ مانند: فیلم های سینمایی، نمایشنامه و...

ج ـ قلم و تصویر، مانند: کتاب های مصوَّر کودکان و...

2 ـ ابزارهای واسطه ای یا غیرمسقیم

منظور از این قسم ابزارهایی است که واسطه بین پیام دهنده و پیام گیرنده قرار می گیرد و «مبلغ» به صورت غیرمستقیم در پیام رسانی از آن استفاده می کند.

این گونه ابزارها را می توان به صوتی و صوتی تصویری تقسیم کرد.

ابزارهای واسطه ای صوتی مانند:

الف ـ تلفن.     ب ـ رادیو      ج ـ نوارهای کاست، CD صوتی.

ابزارهای واسطه ای صوتی تصویری مانند:

الف ـ تلویزیون      ب ـ سینما     ج ـ کامپیوتر (رایانه)     و ـ ویدئو و CD صوتی تصویری   هـ ـ بازیهای مختلف کامپیوتری       ی ـ میکروفیلم و میکروفیش

آنتن ها، ماهواره ها، و شبکه های ارتباطی مختلف مانند اینترنت به عنوان پایگاه های پشتیبانی و سرویس دهی حلقه ارتباط ابزارهای اصلی و واسطه ای هستند که نقش هدایت و تغذیه ابزارهای صوتی تصویری مدرن را به عهده دارند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر