فعالیتهای عمده تحقیقات بازار
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳
0 نظر
535 بازدید

تحقيقات بازار يك جزء از تحقيقات بازاريابى است كه درباره تحقيق نمودن در خصوص بازار شامل نيازهاى مشتريان، رقبا، فرصتها و تغييرات بازار مى باشد.

ده فعاليت عمده تحقيقات بازار عبارتند از:

شناسايى اندازه بازار بالقوه

تجزيه تحليل سهم بازار

تجزيه تحليل ميزان فروش

مطالعه در خصوص گرايشهاى جديد كسب و كار

 پيش بينى هاى كوتاه مدت در خصوص بازار

 مطالعه محصولات رقبا

 پيش بينى هاى بلندمدت در خصوص بازار

 مطالعه در خصوص قيمت

 آزمايش محصولات جديد

 تعيين صفات مميزه بازار

تحقيقات بازار نبض هر سازمان بازرگانى ، تجارى و غيرتجارى است.

منبع : مديران ايران

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر