نگرشی کوتاه بر چگونگی طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی برای تلویزیون
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
0 نظر
522 بازدید
نگرشی کوتاه بر چگونگی طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی برای تلویزیون
---------------------------------------------

نوشتۀ خسرو یحیائی : استاد ارتباطات و تبلیغات

 برای طراحی یک تیزر تلویزیونی، مهم تر از همه باید به ویژگی های تلویزیون توجه کنیم. هرکدام از وسایل ارتباط جمعی ویژگی های خاص خود را پیدا کرده اند. در سیرتحول وسایل ارتباط تصویری؛ یعنی عکاسی، سینما و تلویزیون  ویژگی های این وسایل به تدریج نمود پیدا کردند که در این بحث به سینما و تلویزیون اشاره می کنیم و در نهایت مراحل ساخت پیام تبلیغاتی ( تیزر) برای تلویزیون را مورد بررسی قرارمی دهیم. وقتی برای تلویزیون یک تیزر می سازیم باید به نکات زیرتوجه کنیم:

درتلویزیون به خاطر کوچکی صفحه تلویزیون باید از نماهای نزدیک یا کلوزآپ و متوسط یا مدیوم شات  استفاده کنیم. تا مخاطب به خوبی بتواند با پیام تصویری ارتباط برقرارکند. لانگ شات یا نماهای دور درتلویزیون کاربرد خوبی ندارند. در سیرتحول کارگردانی برای سینما و تلویزیون به تدریج سبک و تکنیک کارگردانی درسینما با تلویزیون دچار تفاوت های چشم گیری شد. اگردقت کنیم در سریال های موفق تلویزیونی بیشتر از نماهای نزدیک و متوسط استفاده می شود. تا مخاطب بتواند به خوبی با سوژه ارتباط برقرارکند؛ از سوی دیگر صدا درتلویزیون نقش مهمی ایفا می کند، زیرا مخاطب گاهی درحال تماشای تلویزیون تحت تأثیر موضوع های جنبی، همچون روشنایی اتاق، دید وبازدید ها، زنگ تلفن، انجام کار های خانه و غیره قرارمی گیرد. دراین صورت از طریق صدا می تواند ارتباطش را با تلویزیون حفظ کند. به همین خاطر استفاده از موسیقی زمینۀ تصویر در سریال ها بسیار ضروری است.

نکتۀ دیگر، استفادۀ کمتر از (CUT ) یا قطع نماها درتلویزیون است. در اصول کارگردانی برای تلویزیون بیشتر با حرکت دوربین و تعقیب سوژه سعی می کنند تداوم ارتباط تماشاچی را با تصویر تلویزیونی حفظ کنند؛ درصورتی که در سینما به خاطر بزرگی و تمرکز مخاطب درسالن تاریک، از قطع نماها ناگزیر بیشتر استفاده می شود. چون تماشاچی به مدت دو ساعت با تصویر ارتباط ممتد دارد.

در ارتباط از طریق تلویزیون استفاده از سکوت جایگاه جالبی ندارد؛ از این رو در ساخت تیزرها و سریال های تلویزیونی از سکوت کمتر استفاده می شود؛ درحالی که درسینما سکوت حالتی شاعرانه و زیبا به تصویر می دهد. به ویژه اگر سکوت بجا و منطقی استفاده شده باشد. فرض کنید برای لحظه ای، تصویر تلویزیونی همراه سکوت پخش شود. دراین حال می بینید چه اتفاقی می افتد، مخاطب فکر می کند اشکالی فنی برای تلویزیون پیش آمده است.

 

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی از ابتدا تا پخش ازتلویزیون

ارزشیابی اولیه: از میان ایده هایی که برای تیزر گرد آوری شده است ، با بررسی دقیق فرض بر این است که پس از بررسی ها و مشورت با متخصصان یکی ازایده ها برای ساخت انتخاب می شود.

درمرحلۀ اول، سفارش دهنده از سازندۀ تیزر بخواهد  ایده انتخابی تیم داستان  story– Board  توسط  کارگردان هنری یا Art- directorشرکت صورت گیرد. معمولاً شرکت های صاحب نام شخصی را به عنوانArt- director انتخاب می کنند که بر طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی  احاطۀ کامل داشته باشد.

معمولاً سفارش دهنده به خاطر ناآگاهی نمی توانددر ساخت تیزر نظارت فنی و محتوایی داشته باشد که متأسفانه درکشور ما سفارش دهنده، یعنی کسی که سرمایه گذاری می کند، بیشترین دخالت را در ساخت تیزر دارد، به همین دلیل بیشتر تیزرهایی که ساخته می شود دارای نواقصی هستند که پرداختن به آن خارج از این مجال است.

مراحل ساخت تیزر تبلیغاتی

پس از تأیید نماهای تیم داستان story Board  در رابطه با هدف تیزرو کارگردان هنری یا Art- director ، تأیید مراحل ساخت و تولید آغاز می شود دراین مرحله باید همۀ مراحل تکنیکی برای پیاده کردن تیم داستان story– Board  فراهم شود. تا نتیجۀ مطلوب به دست آید. کوچکترین کاستی دراین مرحله می تواند به ساخت تیزر لطمه بزند. وقتی تیزر یا پیام تبلیغاتی ساخته شد. آن وقت مرحلۀ ارزشیابی اولیه انجام شود.

 

ارزشیابی تیزرتبلیغاتی پیش ازپخش

پیش ازآن که تیزر روی آنتن برود و پخش شود، گروهی از مخاطبان با فرهنگ های مختلف که نمودار مخاطبان تیزر هستند، انتخاب می شوند ودرجلسه ای تیزر را تماشا می نند، سپس براساس پرسش نامه ای که از قبل تهیه شده که شامل اهداف پخش تیزر است توسط گروه نمونۀ مخاطبان به پرسش های مطرح شده پاسخ می دهند. در این مرحله از ارزشیابی بررسی پاسخ هایی که گروه نمونه که معمولاً بیشتراز سی نفر نیستند مورد بررسی دقیق قرارمی گیرد . تنظیم پرسش  نامه باید طوری باشد که با پاسخ های کوتاه توسط گروه نمونه جواب داده شود. پس ازجمع آوری پرسش نامه ها مرحلۀ بررسی دقیق آن توسط سفارش دهندۀ تیزر و کارگردان هنری یا Art- director انجام می شود و نقاط ضعف  تیزرمشخص می شود. چنانچه موارد مهمی به دست آمد، از آن ها جهت تغییر تیزر یا جابه جایی نماها استفاده می شودتا درنهایت پس از ارزشیابی اولیه با تغییراتی که درتیزر داده می شود، تیزر آماده پخش گردد.

 

انتخاب زمان پخش

با یک بررسی ساده به آسانی می توان زمان پخش تیزر را  تعیین گردد. اگر مخاطبان کودکان هستند، براساس این که کودکان چه زمانی بیشترین بیننده را تشکیل می دهند، برای پخش انتخاب می گردد. اگر تیزر برای بزرگسالان طراحی شده است و کالای مورد تبلیغ مربوط به استفادۀ بزرگسالان است ، بهترین زمان پخش برای این گروه انتخاب می شود همیشه مخاطبان  با توجه به ویژگی و نوع کالای مورد تبلیغ انتخاب گردند. بهترین زمان برای  پخش تیزر زمانی است که. با توجه به نوع کالای مورد تبلیغ و گروه مصرف کننده، بیشترین تعداد مخاطب آن را ببینند.

 

نقش feed-back یا عکس العمل مخاطبان درمقابل تیزر

معمولاً شرکت های صاحب نام با استفاده از گروه تحقیق و تنظیم پرسش نامه گروه های مختلف مخاطبان را از نظر گروه سنی و تفاوت های فرهنگی درنظرمی گیرند و عقیدۀ آن ها را با توجه به پرسش نامه جستجو می کنند. حاصل اندازه گیری عکس العمل مخاطبان به کمپانی سازندۀ تیزر کمک می کند تا میزان رؤیت و میزان تأثیرگذاری آن برمخاطبان روشن شود.

بررسی عکس العمل مخاطبان در مقابل تیزر پخش شده به شرکت سازنده کمک می کند که دریابد تا چه اندازه تیزر پخش شده اثرگذار بوده است  وچه تعداد از مخاطبان آن را مشاهده کرده اند. یکی دیگر از وظایف گروه تحقیق، بررسی میزان افزایش فروش کالای مورد تبلیغ است.

با توجه به این که برای پخش تیزر زمان معینی را درنظر می گیرند. معمولاً به دو روش می توان جمع آوری عکس العمل مخاطبان را اندازه گیری کرد: روش اول پس از پایان دورۀ پخش تیزر و روش دوم اندازه گیری عکس العمل مخاطبان درخلال پخش تیزر.

تنظیم پرسش نامه درمرحلۀ ارزشیابی اولیه و ارزشیابی مرحلۀ پس از پخش باید درجهت اهداف تیزر هوشمندانه و  به طوری که مخاطبان بتوانند به سؤالات پاسخ کوتاه دهند. الگوی خاصی برا ی تنظیم پرسش نامۀ تحقیقاتی وجود ندارد.

توضیح این که جمع آوری عکس العمل مخاطبان، به سفارش دهنده و کارگردان هنری Art- director را کمک می کند  تا دربرنامۀ ریزی تبلیغاتی آینده بهتر بتوانند تصمیم گیری نمایند.

منبع: http://www.vivannews.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر