فرم ترام چهار رنگ
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳
0 نظر
567 بازدید

فرم ترامه چهار رنگ:

فرمي است که تصاوير آن از ترکيب چهار رنگ اصلي با دامنه هاي مختلف رنگي تشکيل شده. واضح است که براي چاپ يک فرم رنگي نياز به فرم بندي داريم. در اين حالت هر فرم رنگي از 4 فرم تک رنگ تشکيل شده و لذا براي هر رنگ يک فرم خواهيم داشت.


اين کار نياز به دقت بسيار دارد، به خصوص در اين مرحله که به تعداد رنگهاي چاپ نياز به آسترالون خاص آن رنگ ميباشد. در مورد کارهاي رنگي چون به دقت زيادتري نياز است وقت زيادي نيز بايد صرف شود که معمولا با تمام کوشش هايي که صورت ميپذيرد باز هم ممکن است نتيجه کاملا مطلوبي به دست نيايد.


در اين مرحله جهت انطباق رنگها و همچنين کنترل رنگها در مرحله چاپ، علائم مونتاژ و جدول رنگ به حاشيه استرالونها اضافه ميشود. براي هر رنگ، يک برگ استرالون مونتاژ روي ميز کار چسبانده ميشود. اولين رنگ به عنوان پايه براي رنگهاي بعدي خواهد بود. در تمام رنگها، علامتهاي مونتاژ و انطباق و نوار کنترل رنگ مونتاژ ميشود تا در مرحله چاپ نيز جهت کنترل مورد استفاده قرار گيرد.


به هنگام تنظيم انطباق رنگهاي کار چاپي در پيش از چاپ و به ويژه در ماشين چاپ، علائم مونتاژ به کمک اپراتورها مي آيد. همچنين با قرار دادن نوار رنگ تنپلات از هر رنگ در انتهاي کار چاپي(عمود بر جهت ورود کاغذ به ماشيد) اپراتور چاپ قادر خواهد بود با استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري مخصوص و يا با تکيه بر تجربه شخصي خويش تشخيص دهد که تنظيم شيرهاي مرکب و يا فشار سيلندرها مناسب است يا نه.
نوار ديگري که مورد استفاده قرار ميگيرد ترامهاي از صفر تا صد درصد هر يک از رنگهاست. معمولا مهمترين درصد ترامي که مورد توجه قرار ميگيرد ترام 50 درصد است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر