بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت دوم )
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
0 نظر
1801 بازدید

بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت دوم )

...............................................................................................................................................................

توسعه TTI

حرکت برای توسعه از اثر بخشی و نمایش اطلاعات غیر گران از زمانی اهمیت پیدا کرد که مشخص شد نوسان دمایی در کیفیت نهایی ماده غذایی و هنگام توزیع تاثیر دارد . در ابتدا تمرکز بر روی مواد غذایی منجمد بود. اولین کاربرد این ابزارها نمایش اطلاعات در جنگ جهانی دوم زمانیکه متصدی ارتش امریکا از قطعات یخ جهت فریزر کردن مواد غذایی استفاده کرد .

ناپدید شدن قطعات نمایش داده شده به علت بد اداره کردن. اولین حق اختراع اندیکاتورها بر به سال ۱۹۹۳می گردد. بیشتر از یک صد نمونه آمریکایی و بین المللی مربوط به اندیکاتورهای دما – زمان از آن زمان تولید گردیده است . در طول ۳۰ یال اخیر تعداد سیستم های TTI افزایش پیدا کرده که فقط تعداد کمی از آنها به صورت تجاری گردیده است . نمونه های ثبت شده از سال ۱۹۹۰ فهریت بندی شده اند . بایرن (۱۹۷۶ ) یک نقدی نسبت به تمامی اندیکتورها داد تاوکیس جزئیات مربوط به انواع TTI ها را ارائه داد. جدول ۶.۱ لیستی از TTI های اخیر است که دسته بندی شده اند بر طبق نوع و فعالیت عمده شان .

اولین TTI تجاری توسط شرکت Honeywell crop ارائه گردید . این ابزار کابرد تجاری هرگز پیدا نکرد زیرا از جنبه قیمت و اندازه بسیار زیاد و بزرگ بود . در دهه ۱۹۷۰ دولت آمریکا دستور استفاده از اندیکاتورها را برای محصولات خاص صادر کرد . این باعث ایجاد یک شوک گردید و توسعه آنرا سبب شد . محققین ارتش آمریکا گسترش دادند TTI هایی که اساس آنها بر تغییر رنگ از یک سیستم کنترل شیمیایی جاذب اکسیژن می باشد که دما وابسته است به نفوذ اکسیژن در داخل فیلم . زمینه آزمایش ها در طول دو سال مربوط به نمایش دادن شرایط پتانسیل برای استفاده می باشد . این سیستم کنترل شده بود توسط Artech crop برای توسعه تجاری بود . 

در سال ۱۹۷۶ شش شرکت نسبت به تولید اندیکاتورهای دما اقدام کردند . محصول آرتیک شرکت چک سپات و تمپل اندیکاتورهای در دسته بندی CTI قرار می گرفتند. آی پوینت علم زیست پزشکی شرکت ۳اندیکاتورهای TTI بودند. اندیکاتورهای تمپل می توانند از لحاظ ساختاری به عنوان CTTI ها باشند . در این مبحث یک تغییر رنگ قرمز و در پیروی آن جابجایی زمانی که بالای دمای بحرانی باشد ظاهر می شود. آی پوینت یک TTI آنزیمی بود و ۳بر اساس TTI ها هستند .

در پایان دهه ۱۹۷۰ هرچند که خیلی کم از کاربردهای تجاری TTI در دسترس بود اما فعالیت تحقیق و توسعه به صورت خیلی سریع کاهش پیدا کرد . به طور برجسته میزان انشارت کاهش پیدا کرد ولی مدل های جدید TTI معرفی گردید. هر چند که سیستم های باقی مانده موجود و توسعه پیوسته ، یک میزان سازی خوب و ساخت یک عملکرد که شامل چند پایداری یکسان است . در دهه ۱۹۸۰ چهارسیستم تجاری در دسترس بود که شامل TTI آی پوینت و ۳می باشد . آزمایشگاه آندروویر دو ابزار ambitemp , tempchorn را در سال ۱۹۸۵ تجاری کردند . هر دوی آنها برای غذاهای فریزری بودند و می توانستند در گروه CTTI دسته بندی شوند. اساس عملکرد شان در جابجایی مایع به صورت مویرگی بود.

سیستم های TTI رایج

در این پانزده سال اخیر سه نوع از TTI ها بر آزمایش های صنعتی و علمی تمرکزداده شده اند. خواسته های آنها در رضایت لازم از موفقیت TTI و ارائه دادن به عنوان یک نوع تجاری در بازار است. آنها جزئیات (انواع ) را در بخش های زیر شرح دادن:

TTI هایی با اساس انتشار

نمایشگر های تجاری ۳به عنوان اندیکاتورهای انتشاری می باشند . یکی ازاولین کاربردهای TTI استفاده ازاین اندیکاتورها در بوسیله سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت برای مانیتورکردن واکسن های منجمد شده ای که بوسیله کشتی حمل می شوند . واکنش این اندیکاتور پیشروی انتشار رنگ آبی در امتداد یک ( مسیر ضعیف) wickهست. میزان مفید مفید دما ها و واکنش های زندگی از TTI تعیین می شوند بوسیله انواعی از استر و میزان غلظت منشا آن . بنابراین اندیکاتورها می توانند استفاده شوند خواه به عنوان CTTI با دمای بحرانی برابر برای دمای ذوب از استر یا به عنوان TTI اگر دمای ذوب کمتر هست نسبت به میزان دماها غذای که نگهداری می شود زیر دمای صفر درجه سانتی گراد برای نگهداری سرد . شرکت مشابهی جایگزین کرد مدل تجاری از این TTI را مانتورهای تجاری نمایش دما ( شکل ۶.۱ ) و میزان تازگی که اساس آن انتشار اختصاصی از مواد پلیمری هست ( US patent ۵,۶۶۷,۳۰۳ )

مواد ویسکوالاستیک مهاجرت می کنند به داخل یک بازتاب نوری خلل و فرج های ماتریکسی که بستگی به میزان سرعت دما دارد . این موجب یک تغییر پیش رونده ازانتقالات نوری در خلل و فرج ماتریکس و ایجاد پاسخ مرئی می شود. سرعت پاسخ و دمای وابسته کنترل می شوند بوسیله موقعیت برچسب ها، غلظت نفوذ پلیمر و دمای انتقال شیشه و توانایی برای تنظیم میزان مرغوبی از آن . ( Shimoni , Anderson and Labuza ) . TTI ها فعال می شوند بوسیله الحاق دو ماده . قبل از این مواد می توانند جدا شوند برای یک دوره طولانی در شرایط محدود .

TTI های آنزیمی

اندیکاتورهای دما زمان VITSAB یکی از اندیکاتورهای آنزیماتیک هست . این ها جانشین نمایشگرهای دما – زمان آی پونت هستند . اساس اندیکاتورها یک تغییررنگ که موجب می شود بوسیله کاهش Ph که نتیجتا یک کنترل هیدرولیز آنزیماتیک از یک لیپید زیر لایه هست. قبل از فعالیت اندیکاتور ها تشکیل شده اند از دوقسمت مجزا در شکل پلاستیک کیسه ای کوچک . یک قسمت تشکیل شده است از یک حلال آبی آنزیم لیپولیتیک مانند لیپاز پانکراتیک. قسمت دیگر شامل یک لایه جاذب لیپید در یک پودر PVC حامل و معلق در یک فاز آبکی و یک اندیکاتور Ph ترکیبی هست . گلیسرین تریکاپرونت، تری پیلارگونین ، تری بوترین و ترکیبی استرهایی از الکل چند ظرفیتی و اسیدهای ارگانیک را شامل می شوند درزیرلایه . ترکیبات متفاوتی از انواع گونه های آنزیمی زیر لایه وغلظت هایشان می تواند یک پاسخ های متنوع و وابسته به دما بدهد . 

با فعال شدن، آنزیم و زیر لایه ترکیب می شوند بوسیله یک شکست مکانیکی در مرز این دو که این دو ماده جدا شده اند. هیدرولیز زیر لایه ها موجب آزاد سازی اسید ( مثل اسید کاپروئیک ) و افت Ph که ترجمه می شود در یک تغییر رنگ از سبز تیره تا زرد روشن . مرکز شروع و پایان نقطه رنگی که نمایش می دهد اطراف پنجره (محل) واکنش که اجازه می دهد تغییر رنگ آسانتر تشخیص و ارزیابی شود .

تغییر رنگ پیوسته می تواند اندازه گیری شود بوسیله ابزارهایی ( Taoukis and Labuza, ۱۹۸۹ ) . TTI مطالبه کرده است که میزان ماندگاری طولانی را داشته باشد اگر در سرما نگهداری شود قبل از فعالیت. )

TTI هایی با اساس پلیمر

نمایشگرهای Life line freshness و اندیکاتورهای fresh check اساسا یک واکنش گرپلیمری حالت جامد هستند.عملکرد این TTI ها هست اساسا بر روی خواص توزیع کریستال های دی استیلن ( R C=C C=C R ) به پلی مرایز محکم یک واکن حالت جامد لاتیک کنترل اقدامات پلیمراسیون اضافی ۱ ۴ و نتیجه آن باعث پلمرهای رنگی شدید می شود . در طول پلیمرازسیون ، ساختار کریستال از منومر نگداشته شده و کریستالهای پلیمر در یک ردیف قرار می گیرند و و موثر هستند در ابعاد خواص چشمی ( Patel and yang ۱۹۸۳ )واکنش TTI هست تغییر رنگ قابل اندازه گیری به طوری که یک کاهش در بازتاب می شود .

نمایشگرهای تازگی fresh شامل یک آرتوگنال از کاغذ های لمینیت در جلو که شامل یک نواری با پوشش نازک از رنگ های مونومری دی استیلن و دو بارکد است ، یکی در مورد محصولات و دیگری شناخت مدل اندیکاتور می باشد . مدل fresh check برای مصرف کننده ها دایره ای شکل است و رنگ فعال می شود در مرکز TTI مقایسه می شود با قسمت حلقه اطراف آن ( شکل ۳) .لمینیت دارای رنگ قرمز تا زرد می باشد بنابراین این تغییر رنگ مشاهده شده به صورت یک تغییرازروشن به تیره است .قابلیت بازتاب مانیتورfreshnes می تواند اندازه گیری شود بوسیله اسکن با دستگاه لیزر چشمی و ذخیره شود در یک ابزار دستی تهیه شده که توسط تولید کنندگان TTI تولید می شود . پاسخ اسکن تازگی fresh می تواند آشکارا ارزیابی شود در مقایسه با حلقه مرکزی یا به طور پیوسته بوسیله یک کالریمتر قابل حمل یا یک دانستیمتر چشمی اندازه گیری می شود. قبل ازاستفاده ، اندیکاتورها فعال می شوند از زمان تولید که مجبوربه ذخیره در انجماد در محلی که تغییرات خیلی کم است .

افزایش تاثیرات TTI

علی رغم اینکه عامل TTI منجربه گسترش توزیع مواد غذایی ، کاهش میزان ضایعات غذایی می شود و برای مصرف کننده سودمند است به علت معنادارترین برچسب های انبار مانی ، کاربردشان زاید نیست اما هنوز امید هایی وجود دارد. مهمترین دلایل برای بی میلی تولیدکننگان غذایی به استفاده از TTI عبارتند از

ـ قیمت

ـ میزان اطمینان

ـ کاربردی بودن

قیمت یک عامل موثراست ، میزان بین ۲ تا ۲۰ سنت آمریکا را هر کدام دارا می باشند .حتی اگر به دیگر سوالات ( ابهامات )پاسخ داده شود، آنالیزهای سود اقتصادی برای استفاده از TTI باید توجه شود. میزان قابلیت اطمینان سوال دیگری هست که ریشه درتاریخچه اندیکاتورها دارد ، عملکرد میزان بسیار کم این اطلاعات ها نیاز به مطالعه و تهیه کردن بیشتر دارد . تلاش های اولیه استفاده از TTI به عنوان یک نمایشگر کیفیت دارای طراحی خوبی نبود و ازاین روغیر موفق بود. پدیدار شدن بحث های بوسیله عامل های منظم باعث تولید TTI هایی می شود که استفاده آنها اجباری هست ، پیش از آنکه راه کارهای اساسی فهمیده شود و اثبات قابلیت اطمینانشان ، مقاومت بوسیله صنایع امکان دارد به کاربردشان در زمان حال صدمه بزند. سیستم های TTI رایج بدست آورده اند سطح بالای از تضمین کیفیت محصول را و تامین می کنند اطمینان و واکنش های تجدید پذیر بر طبق حالات خاص را. آزمایش های استاندارد مطرح شده توسط BSI می تواند برای تولید کنندگان همچنین برای مصرف کنندگان استفاده شود (۷۹۰۸:۱۹۹۹ BS) .

مسئله ( سوال ) کاربردی بودن ، به هر حال قابل توجه ترین مسئله استفاده از TTI ها می باشد . مطالعات جدید موثر بودن در ایجاد یک متولوژی شفاف در چگونگی واکنش TTI که می تواند به عنوان یک سنجش در کیفیت غذا استفاده شود. دیدگاه اولیه به طور کلی در مورد سنجش تاثیرات منحنی دما برای انبارمانی محصول در یک دسته بندی عمومی غذا مانند غذاهای منجمد و ارزیابی برای یک اندیکاتورکه دارای شریط مشابهی ازنظر منحنی تاثیر دمایی برای بدست آوردن زمان یک نقطه خاص برای یک شاخص ( مقیاس ) هست .

Such a generalization has proved insufficient ,as even foods of the same type differ significantly in the temperature dependence of the deterioration in their quality. What is needed is thorough knowledge of the shelf life loss behaviour of the food system through accurate kinetic models.

این کاملا فرضی است که رفتار TTI ها به طور کامل با ویژگی های غذایی تطبیق داده شده باشد تا همه دماها را نمایش بدهد . این دیدگاه حتی اگر میسر شود ، غیر عملی است و احتیاج به تعداد نامحدودی از مدل های TTI خواهد داشت .

Instead of a tti exactly mimicking quality deterioration behahaviour of the food product T a meaningful T general scheme of translating tti response to food status is needed.

این اساسا باید بر روی مدل های سیستماتیک از TTI و غذا باشد . پیشرفت در مدل ها هم اکنون این امکان را فراهم کرده است . در حال حاضر پیشرفت ها در این موضوع ( نواحی ) توسط Taoukis بررسی شده است . بحث های این قسمت چگونگی مدل های مرتبط با استفاده از TTI می باشد .

منبع : aftabir.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر