اهمیت لفاف در مواد غذایی
دوشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۳
0 نظر
472 بازدید

توليد فيلم ها و لفاف های خوراکي به دليل اصرار و تمايل مشتريان بر خريداري محصولاتي که تازگي و طراوت خود را حفظ کرده اند، به شدّت افزايش يافته است. البته در اين افزايش توليد، تأثير مستقيم اين  پوشش ها در بهبود ظاهر محصولات و فروش بيش تر آن ها نيز نقش به سزايي داشته است. از اين مواد در حقيقت به عنوان راه حلي براي تاريخ مصرف کوتاه برخي محصولات نيز استفاده مي شود.

در ارتباط با واژه ي" لفاف خوراکي" و مفهوم آن با دو دسته از واژه ها سر و کار داريم. نخست واژگاني که بيانگر قطر لايه پوشش داده شده هستند و دوم واژگان مرتبط با چگونگي تجزيه شدن ترکيبات پوشش دهنده     مي باشد. اصطلاحات نوع نخست، پوشش، لفاف و پوسته(و اصطلاحات نوع دوم، خوراکي و غير خوراکي، زيست کافت و غير زيست کافت را شامل مي شوند. ترکيب دو به دوي دسته واژگان ذکر شده، انواع حالات ممکن در پوشش دهی مواد غذايي را به دست مي دهد. ترکيبات غير زيست کافت قابليت تجزيه شدن در محيط را ندارند. ترکيبات زيست کافت ممکن است خوراکي يا غير خوراکي باشند. مواد زيست کافت غير خوراکي توسط انسان قابل خوردن نيستند به عبارت ديگر به چرخه زيستي برنمي گردند. ترکيباتي که براي سلامتي انسان مضر نيستند و به قصد مصرف وی طراحي و ساخته مي شوند، خوراکي نام دارند. ترکيبات خوراکي از نقطه نظر تجزيه شدن در دستگاه گوارش ممکن است هضم پذير يا هضم ناپذير باشند. از نظر ضخامت مواد پوشش داده شده بر سطح غذا، واژه ي پوشش، واژه ای کلي است که به هر گونه پوشش ايجاد شده اطلاق مي گردد.

"پوسته"، پوششي يکنواخت و يکپارچه با قطر محدود استو لفاف، پوشش هاي نازک در حد ميکرومتر را شامل مي شود. هنگامي که لفاف هاي خوراکي در پوشش دادن اجسام با ابعاد ميکروسکوپي نظير سلول هاي باکتري ها به کار برده مي شوند، ريز لفاف و فرايند را ريز درون پوشاني مي نامند. در مقابل واژه ي ريز لفاف، واژه درشت لفاف قرار دارد.

امروزه در بسته بندي مواد غذايي، لفاف هاي خوراکي در بسياري از موارد به طور کامل جايگزين لفاف هاي پليمري و سنتزي شده اند. 

از آن جمله مي توان به پوشش دادن انواع اين لفاف ها بر سطح فراورده هاي غذايي مانند فراورده هاي لبني، شکلات، غلّات صبحانه اي و نظاير آن ها اشاره کرد.

 

منبع :    http://journals.ihu.ac.ir

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر