در سال 2014 چند جلد کتاب چاپی در دنیا فروخته شد؟
چهارشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۳
0 نظر
280 بازدید
 

مطابق آمار استخراج‌شده توسط «بوک اسکن» متعلق به موسسه نیلسن، در سال 2014 بیش از 635 میلیون و 93 هزار نسخه کتاب به فروش رفته که در مقایسه با رقم 620 میلیون و 44 هزار نسخه کتاب در سال 2013 رشدی 2.4 درصدی را نشان می‌دهد.

 

 به گزارش ژآانس خبری چاپ وبسته بندی ایران، بر این اساس فروش کتاب از طریق خرده‌فروشی و باشگاه‌های کتابی (آمازون و انواع کتاب‌فروشی‌ها)در جهان با 3.4 درصد رشد از 501 میلیون و 658 هزار نسخه در سال 2013 به رقم 518 میلیون و 901 هزار نسخه در سال 2014 رسید. در مقابل فروش از طریق عمده‌فروشی از 118 میلیون و 385 هزار نسخه در سال 2013 با کاهش 1.8 درصدی به رقم 116 میلیون و 191 هزار نسخه رسید.

دسته‌بندی نوع کتاب فروخته‌شده در سال 2014


اما کتاب‌های غیر داستانی برای بزرگ‌سالان بیش‌ترین تعداد کتب فروخته‌شده در بین انواع کتاب‌های فروخته‌شده چاپی در سال 2014 با رقم 240 میلیون و 130 هزار نسخه بوده است که در مقایسه با رقم 236 میلیون و 833 هزار نسخه سال 2013 رشدی معادل 1.4 درصد را نشان می‌دهد.

رده بعدی از نظر تعداد، مربوط به کتاب‌های داستانی برای غیر بزرگ‌سالان (کودک و نوجوان) است که در سال 2014 176 میلیون و 685 نسخه کتاب چاپی را در برمی‌گیرد که در مقایسه با سال 2013 که 157 میلیون و 707 هزار کتاب بود، رشدی معادل 12 درصد را نشان می‌دهد.

رده سوم از لحاظ تعداد کتاب‌های داستانی بزرگ‌سال است که در سال 2014 بیش از 138 میلیون و 712 هزار کتاب چاپی شد که در مقایسه با رقم 150 میلیون 590 هزار نسخه در سال 2013 کاهشی معادل 7.9 درصد را نشان می‌دهد.

بیش‌ترین رشد مربوط به فروش کتاب‌های غیرداستانی رده سنی غیربزرگسال است که از رقم 42 میلیون و 283 هزار نسخه در سال 2013 به رقم 48 میلیون و 882 هزار نسخه در سال 2014 رسید.

بنابراین در بحث دسته‌بندی نوع کتاب بیش‌ترین رشد برای کتاب‌های غیرداستانی رده سنی غیر بزرگ‌سال بوده و بیش‌ترین کاهش فروش هم مربوط به کتاب‌های داستانی رده بزرگ‌سال در مقایسه با سایر انواع کتاب‌ها بوده است.

آمار نیلسن درباره فروش کتاب‌های چاپی بر اساس فرمت،جنس و نوع کاغذ بکار رفته در جلد و متن نیز در خود توجه است.

بر این اساس کتاب‌های حاوی جلد سخت (hardcover) با رشد 3.1 درصدی از رقم 168 میلیون و 250 هزار نسخه در سال 2013 به رقم 173 میلیون و 483 هزار نسخه رسید.

همچنین کتاب‌هایی با کاغذ تجاری متوسط (Trade paperback) از 324 میلیون و 701 هزار نسخه در سال 2013 به رقم 338 میلیون و 940 هزار در سال 2014 رسید که رشدی معادل 4.3 درصد را نشان می‌دهد.

اما کتاب‌های چاپی در فرمت کاغذ توده‌ای ارزان (Mass market paperback که اغلب برای نشر کتاب و مجله برای فرودگاه، داروخانه، سوپرمارکت و کتاب‌فروشی‌های سنتی بکار می‌رود) در سال 2013 حدود 80 میلیون و 20 هزار نسخه و در سال 2014 با کاهش 10.3 درصدی به 71 میلیون و 758 هزار نسخه رسید.

کتاب‌های مقوایی (Board Books که اغلب برای بچه‌ها به صورت مقوای ضخیم هم در جلد و هم متن کتاب و صفحات داخلی بکار گرفته می‌شود) از 23میلیون و 69 هزار نسخه سال 2013 با 17.4 درصد رشد به 27 میلیون و 92 هزار نسخه در سال 2014 رسید.

گفتنی است این نوع کتاب بیش‌ترین رشد را در سال 2014 در بین انواع کاغذ کتاب و نوع صحافی کتاب، داشته است.
 
 
مقایسه تعداد کتاب چاپی فروخته شده در سال 2013 و 2014 (واحد بر اساس هزار/به اعداد جدول 3 صفر بیفزایید)
 

  2013 2014 % Change
Total 620,044 635,093 2.4%
 

تعداد کتاب چاپی فروخته شده بر اساس کانال توزیع(واحد بر اساس هزار/به اعداد جدول 3 صفر بیفزایید)

 

  2013 2014 % Change
Retail & Club
خرده فروشی و باشگاه ها شامل آمازون
501,658 518,901 3.4%
Mass Merchandisers/Other 118,385 116,191 -1.8
 

تعداد فروخته شده بر اساس دسته بندی انواع کتاب(واحد بر اساس هزار/به اعداد جدول 3 صفر بیفزایید)

 

  2013 2014 % Change
Adult Nonfiction
غیر داستانی بزرگ‌سال
236,833 240,130 1.4%
Adult Fiction
داستانی بزرگ‌سال
150,590 138,712 -7.9
Juvenile Nonfiction
غیر داستانی غیر بزرگ‌سال
42,283 48,882 15.6
Juvenile Fiction
داستانی غیر بزرگ‌سال
157,707 176,685 12.0
 

 

منبع : http://papna.ir

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر