نکاتی برای طراحان
دوشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۳
0 نظر
543 بازدید

نکاتی برای طراحان :

.........................

طراحی لی آت، عکاسی، ليتوگرافی، چاپ و صحافی به هم پيوسته يک زنجير هستند. يک عامل خارجی مثل ناظر چاپ لازم است که آنرا بهم جوش دهد بايد نوعی کنترل کيفيت و هماهنگی در همه مراحل اعمال شود که اشکال هر يک از مراحل در مراحل بعدی  کار را مختل می کند.

گام اول: تهيه ارژينال که اندازه آن بايد با  وسايل ليتوگرافی و چاپ متناسب باشد ولی بطور کلی بايد دست اندرکاران هر مرحله از کار مرحله قبل و بعد از خود اطلاع داشته باشند. يکی از نکات مهمی که هر گرافيستی بايد به آن توجه کند اينست که هنگام تحويل سفارش چيزی را ناگفته نگذارد حتی تکليف کوچکترين جز لی آت را روشن کند و موارد ديگر که در اينجا به طور خلاصه به چند مورد آن اشاره شد .

منبع :    http://www.iust.ac.ir

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر