ليتوگرافی ( چاپ سنگی )
دوشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۳
0 نظر
487 بازدید

ليتوگرافی ( چاپ سنگی )

 ليتو در زبان يونانی به معنای سنگ و (گراف) به معنای نوشتن است ليتوگرافی به گونه ای از چاپ و تکثير گفته ميشود که طرح يا نوشته ابتدا روی سنگ کشيده شود و پس از آماده سازی سنگ برای چاپ با قرار دادن کاغذ روی آن در ماشين مخصوص با اندکی فشار عمل چاپ صورت گيرد.

در واقع معنای صحيح ليتوگرافی (چاپ سنگی) است. اين روش به طور تصادفی توسط يک آهنگساز آلمانی به نام (آلوئيس رنه فلدر) کشف شد (در سال 1789 يعنی 350 سال پس از اختراف گوتنبرگ) اساس اين روش بر جدايی آب و چربی استوار است به اين ترتيب که ابتدا طرح مورد نظر روی لوحه سنگ نوشته ميشود. در نتيجه جايی که نبايد چاپ شود . که آب و رطوبت را به خود بگيرد ولی مرکب چاپ را دفع کند و جايی که بايد چاپ شود برعکس مرکب می پذيرد ولی آب را دفع می کند.

با پيشرفت ليتوگرافی (چاپ سنگی): يکی از جالبترين نکته ها در مورد ليتوگرافی اين است که طراحان و ليتوگرافان بايد هنرمندان بسيار دقيق و کار آزموده ای باشند. زيرا امکان روتوش در کار بسيار کم است و چنانکه يک خط کلفت يا نازک شود بايد سنگ را کنار گذاشت و از اول طرح را روی سنگ ديگری کشيد. 

منبع : http://www.iust.ac.ir

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر