لیتوگرافی ، زینکو گرافی ، فتو لیتوگرافی ، متالوگرافی
دوشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۳
0 نظر
576 بازدید

لیتوگرافی ، زینکو گرافی ، فتو لیتوگرافی ، متالوگرافی :

.......................................................................

استفاده از سنگ به علت سنگينی و حجم آن کار چاپ را مشکل می ساخت و جابجايی و حمل و نقل آن را هم دشوار بود. به علاوه هميشه بيم آن ميرفت که سنگی که با آن همه دقت و زحمت تهيه شه بشکند يا لب پَر شود.

يکی ديگر از انواع ليتوگرافی براساس خاصيت جدايی آب و چربی عمل می شد ولی چون به جای سنگ (ليتو) از فنر روی (زينک) استفاده ميشد آن را زينکوگرافی هم می گفتند . بعدها آلياژهايی از فلزهای ديگر هم مورد استفاده قرار گرفت مانند آلومينيوم که آنرا آلگرافی ناميدند. به طور کلی طرحی. نوشتن يا کپی کردن روی فلزات را متالوگرافی می ناميدند. فتوليتوگرافي همان آماده سازی چاپ افست است و اگر بخواهيم اين نوع چاپ را بشناسيم بايد با چاپ افست آشنايی پيدا کنيم.

 

منبع :  http://www.iust.ac.ir

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر