فراکسیون صنعت چاپ مجلس شورای اسلامی آرزویی بزرگ با حرکت لاک پشتی
یکشنبه ۲۱ دى ۱۳۹۳
0 نظر
387 بازدید

فراکسیون صنعت چاپ مجلس شورای اسلامی آرزویی بزرگ با حرکت

لاک پشتی.

 ایده تشکیل فراکسیون صنعت چاپ مجلس شورای اسلامی با نمایشگاه بیست و یکم صنعت چاپ کشور یکساله شد .
یکسال گذشت تا مجلس شورای اسلامی آماده تشکیل فراکسیون صنعت چاپ شد 
 البته با شرط پیگیری و اتحاد دست اندرکاران صنعت چاپ کشور .

یکسال پیش در همین روز ها بود که آقای امیر خجسته نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از بیستمین نمایشگاه صنعت چاپ کشور طرح تشکیل فراکسیون صنعت چاپ مجلس شورای اسلامی و سازمان چاپ را مطرح نمودند و بعد از آن در اسفند ماه سال 1392 اتحادیه چاپخانه داران تهران میزبان تعدادی از نمایندگان مجلس جهت بررسی طرح اولیه فراکسیون بود قرار بود در این نشست ساز و کار تاسیس فراکسیون چاپ و سازمان چاپ و مطالبات چاپخانه داران از تاسیس هر دو بررسی شود .

تا روز دهم تیر ماه سال 1393 یعنی حدود 6 ماه پس از طرح ایده ، خبری از فراکسیون نبود تا اینکه در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خبری تحت عنوان :

خجسته خبر داد : 

تلاش برای تشکیل فراکسیون چاپ با هدف نگاه حمایتی به چاپخانه داران و سخنان آقای خجسته در مورد لزوم جمایت از چاپخانه داران و ...

منتشر می شود ، یعنی پس از 6 ماه از طرح ایده و 4 ماه از اولین جلسه با دست اندرکاران صنعت چاپ خبر تلاش برای تشکیل فراکسیون چاپ و امضای 50 نفر از نمایندگان منتشر می شود .

و باز پس از 6 ماه دیگر و پس از نشست سه جانبه مسئولان وزارت ارشاد ، نمایندگان مجلس و سه اتحادیه چاپ ، لیتوگرافی و صحافی و یادآوری ایده فراکسیون به دوستان طراح آقای خجسته اعلام می کنند که :

مجلس آماده تشکیل فراکسیون چاپ است و تحقق این موضوع را به همت اتحادیه ها باز می گردانند.

و دلیل عدم تشکیل فراکسیون چاپ را نبود وحدت در صنف صنعت چاپ و یکدست نبودن آن می دانند .

سوال دست اندرکاران صنعت چاپ از آقای خجسته که به واقع دلسوزترین نماینده مجلس شورای اسلامی برای دست اندرکاران صنعت چاپ هستند این است :

در حالیکه فراکسیون های بسیار بزرگ تر و پیچیده تر در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت چند روز شکل گرفته و به صورت رسمی تشکیل می شوند چرا تشکیل فراکسیون چاپ پس از یکسال از زمان طرح ایده توسط جنابعالی و با حرکت لاک پشتی باز هم به همت اعضای صنف که در بیرون مجلس شورای اسلامی هستند مرتبط می شود.

با توجه به زمان اندک باقی مانده از فعالیت های اصلی مجلس در این دوره درخواست دست اندرکاران صنعت چاپ از آقای خجسته پیگیری و محقق کردن ایده تشکیل فراکسیون صنعت چاپ مجلس شورای اسلامی است.

 

جواد بختیاری 1393/10/21

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر